Ống nhựa lõi thép dẫn xăng dầu

0914 143 288
0914 143 288